This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
ĐẶT PHÒNG
+886 977609724
ĐẶT PHÒNG
  • 36499454.jpg.1024x0
  • 36499041.jpg.1024x0
  • 36498944
  • 36500811.jpg.1024x0
  • 36498009.jpg.1024x0
  • 36499962
  • 36499045.jpg.1024x0

ĐẶT PHÒNG

ĐẶT PHÒNG

Hualien Hao Yun B&B

Với WiFi miễn phí trong toàn tài sản, Hualien Hao Yun B & B cung cấp nơi ăn nghỉ tại Jian. Một ban công hoặc hiên được trang bị trong phòng nhất định. Một TV màn hình phẳng được đặc trưng. Có dịch vụ bán vé tại khách sạn.
Close